Како може да ви помогнеме ?

Соработката со Самеримпекс Импулси на компаниите им дава можност со стручна, професионална и посветена работа да го унапредат својот бизнис и да ги постигнат посакуваните цели.

За менаџментот тоа значи подобрена ефикасност во работењето, полесно остварување на целите, поголем профит. Од аспект на вработените, воспоставувањето на современите менаџмент практики значи појасни насоки за извршување на задачите, поголема продуктивност, услови за поголема сопственост над своето работно место со утврдени одговорности и овластувања, зголемено задоволство и намалено ниво на конфликти.


Некои од нашите услуги : 

  •          Дијагностика преку проценка на вработените и процесите
  •          Развој на организациска структура на компанијата
  •          Развој на описи на работни места
  •          Програма за развој на вработени
  •          Развој на вработени преку тренинг и коучинг
  •          Регрутација и селекција на вработени
  •          Развој на маркетинг и ПР стратегии

Успехот на нашите проекти го мериме преку успехот на компаниите со кои работиме, креирајќи одржливи промени за реализација на развојот кој го посакуваат.


Започна проектот HoReCa4VET https://fundacionequipohumano.es/horeca4vet/

Контакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
070 252 812
070 252 792

Контактирајте нé