The right place for
progressive decisions!

Learn more

02 308 50 05

impulsi@impulsi.com.mk

Кои сме ние?

САМЕРИМПЕКС ИМПУЛСИ е основана 1992 година.
Специјализирана е за обезбедување интегрирани решенија за
човековиот капитал во фирмите, како и за поддршка на нивниот
организациски развој.

Learn more about us

Кои услуги ги нудиме?

САМЕРИМПЕКС ИМПУЛСИ нуди широк дијапазон на услуги во
зависност од потребите на вашата компанија.

See the services
See the certificate programs

Запознајте го тимот

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Teem members
They said about us

Fields of expertise

Organizational
management

Talent management
and talent development

Тalent acquisition
and talent planning

HR politics and procedures

Комуникацијата и
човечката врска
се клучот за личниот и
кариерниот успех.

Paul J. Meyer