Развој на човековиот капитал согласно потребите на клиентот

Наставните планови и програми на Импулси прилагодени кон потребите на клиентот се дизајнирани да одговорат на потребите за обука во вашата организација. Тие се адаптирани, со специфични курсеви, коишто имаат значење за вашата конкретна организација.

ПРИЛАГОДЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА

Импулси развива сопствени специфично адаптирани програми и решенија за обука. Можеме да обезбедиме сеопфатни решенија. А можеме и, во партнерство тимот за развој во вашата организација, да помогнеме во секоја фаза на развој, поаѓајќи од анализата на потребите од обука и дизајнирање програма преку развој на содржини и вежби до проценка. Јавете ни се за да поразговараме за вашиот проект за обука.


За да стекнете претстава ви претставуваме 15 теми на обуки за меки вештини коишто ги бараат нашите клиенти:

 1. Основни комуникациски вештини
 2. Справување со „незгодни“ луѓе
 3. Развој на продажни тимови
 4. Развивање вештини за малопродажба
 5. Спречување и менаџирање конфликт
 6. Основни лидерски вештини
 7. Обезбедување повратна информација за учинок
 8. Развој на цели и стандарди за учинок
 9. Делегирање
 10. Мотивирање на членови од тимот
 11. Развој и коучинг на вработени
 12. Вработување на победнички талент
 13. Решавање проблеми на работното место
 14. Управување со жалби
 15. Раководење со времето


Други услуги

Контактирајте нéКонтакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
070 252 812
070 252 792

Контактирајте нé