Coaching

КОУЧИНГ ЕДЕН-НА-ЕДЕН, ВО УЧИЛНИЦА, КОМБИНИРАН ИЛИ ИЗВЕДУВАН ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

Деловниот коучинг се покажа како еден од најмоќните начини за развој на луѓето и темелен придонес кон деловниот успех. Коучинг на извршни директори широко се користи и се признава како клучен фактор на успехот на компаниите и икако начин да се направат најдобрите луѓе уште подобри. Истражувањата покажуваат дека компаниите ги користат услугите за коучинг на извршни директори поради различни причини:

  • На барање краткорочно
  • За ефективни тимови
  • За способни менаџери
  • За одлуки за кариерен развој
  • За воведување нови вработени
  • За луѓе со висок потенцијал

Нашите услуги за коучинг се развиваат согласно потребите на индивидуа, група или компанија за да бидат во согласност со идентификуваните потреби и цели. Нашите услуги се строго доверливи и обезбедуваат увид во потребите на учесниците за придвижување кон нивното повисоко ниво ниво на успех. Еден типичен проект вклучува:

  • Проценка на организациските цели и на предизвиците 
  • Проценка на индивидуалните вештини, способности, и/или однесувања зависно од целите на проектот 
  • Индивидуално акциско планирање прилагодено за индивидуален развој и достижни цели
  • Коучинг сесиите се вршат според принципот лице-в-лице или виртуелно за да му се излезе во пресрет на дневниот распоред на активности на секој кандидат.

Нашите програми за коучинг се персонализирани кон секој кандидат и за неговите или нејзините професионални желби и предизвици, а со вградена структура и со фокус на обезбедување лична посветеност која е еднаква со напредокот и успехот!

Вашиот човечки капитал е вашиот најсилен фактор за успех! Зголемете го враќањето на вашата инвестиција преку коучинг услугите на Импулси.Други услуги

Контактирајте нéКонтакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
070 252 812
070 252 792

Контактирајте нé