Сметководител

Производствена компанија од Штип со експоненцијален раст нуди вработување за сметководител со следните одговорности:

- Книжење и контирање на сметководствена документација врзана за трансакции во земјата и во странство

- Изготвување на план за плаќања кој гарантира ликвидност

- Изготвување на пресметки за плати

- Водење на сметководствена евиденција

- Подготовка на извештаи за потребите на компанијата (за трошоци, парични текови, побарувања и обврски, инвестиции и сл.) и за државните институции, согласно законските прописи и барања

- Ја контролира даночната евиденција

- Учествува во изготвување на завршни сметки

- Координација со сите клучни засегнати страни

- Следење и примена на законска регулативи и сметководствени стандарди

Клучни барања:

- Диплома од завршен Економски факултет, предност е насока сметководство, ревизија или финансии.

- Поседување на активна лиценца за овластен сметководител.

- Познавање на работа со компјутер (MS Office, ERP системи) и сметководствен програм за книжење.

- Познавање на законската регулатива и нејзино АКТИВНО СЛЕДЕЊЕ, задолжителни посети на семинари/обуки/запознавање со новините, измени и дополнувања на закони 

- Задолжително работно искуство најмалку 5 години како сметководител и сметководствено-финансиска оператива, подготовка на завршна сметка и сл.

Нудиме:

- Работа во млад тим

- Работно време од 07:00-15:00 часот

- Седиште: Штип

- Плата: 30.000 денари, нето

- Кариерен развој

Пријави со уредно CV и мотивациско писмо доставете на impulsi@impulsi.com.mk 

Контакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
Факс: 02 308 39 28

Контактирајте нé