ИМПУЛСИ - агенција за посредување при вработување во земјата и странство е дел од фирмата САМЕРИМПЕКС, која ги дополнува консултантските услуги нудејќи внимателно селектиран квалифициран кадар со потенцијал и конкурентено искуство.

Сопственост: 100% приватна
Број на вработени: 3 лица
Број на соработници: 9 лица
Дејност: СОВЕТУВАЊЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

САМЕРИМПЕКС - ИМПУЛСИ е компанија основана 1992 година. Специјализирана е за интегрирани решенија од областа на управување и развој на човечките ресурси и организациски развој.

Тимот од експерти на САМЕРИМПЕКС - ИМПУЛСИ поседува исклучително големо практично искуство во советувањето за развој на човечки ресурси, при тоа користејќи најсовремени интернационални методи и најдобри практики во областа на управувањето и развојот на човечки ресурси.

Активни огласи

Самеримпекс-Импулси

Ул. Леринска 79 1000 Скопје Тел.: 02 308 50 05 02 308 50 05
Факс: 02 308 39 28 Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Контакт лица: Биљана Велевска, маг. Европски менаџмент biljana@impulsi.com.mk
Сашо Велевски дипл.маш.инж. mailto:velevski@t-home.mk