За Нас


САМЕРИМПЕКС ИМПУЛСИ е основана 1992 година. Специјализирана е за обезбедување интегрирани решенија за човековиот капитал во фирмите, како и за поддршка на нивниот организациски развој.

Наша примарна улога во Самеримпекс Импулси е да ги поддржиме нашите клиенти да идентификуваат потреби и развијат акциски план, фасилитираме промена за да го поттикнеме успехот на организацијата. Нашите услуги од областа на менаџментот, човечките ресурси, коучингот, како и нашите услуги за обуки и развој се дизајнирани за да ја подобрат продуктивноста, ефикасноста, процесите, комуникацијата и ангажираноста на вработените.

Наши полиња на експертиза се:

-          Организациски менаџмент

-          Талент менаџмент и развој на таленти

-          Здобивање таленти и нивно планирање

-          Политики и процедури за човечки ресурси

НАШАТА МИСИЈА                

За работодавачите обезбедуваме најсоодветни, високо квалитетни и по мерка на клиентот решенија за човечкиот капитал, кои за резултат имаат мерливо подобрен индивидуален и компаниски учинок, при најнизок ризик.

Дејност: КОНСАЛТИНГ УСЛУГИКонтактирајте нéКонтакт

ул. Леринска 79 1000 Скопје Македонија


Е-mail: impulsi@impulsi.com.mk
Телефон: 02 308 50 05
070 252 812
070 252 792

Контактирајте нé